FOTOWOLTAIKA niskie ceny !

Szanowni Państwo!

Elektrownie słoneczne (fotowoltaiczne) to nie tylko źródło czystej energii, pozwalające ograniczać emisję dwutlenku węgla, ale także możliwość obniżenia rachunku za energię lub możliwość generowania dodatkowego zysku ze sprzedaży energii.
Także i Państwo możecie zostać PROSUMENTAMI tj. produkować prąd na własne potrzeby, a jego nadwyżki odprowadzać do sieci.

Jak to działa?

 

 

Fotowoltaika to technologia pozwalająca na zamianę promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Ogniwa fotowoltaiczne przetwarzają promieniowanie słoneczne w prąd stały. Za pomocą inwertera z prądu stałego wytwarza się prąd zmienny, czyli taki, jaki możecie Państwo wykorzystać do zasilenia urządzeń elektrycznych w domu. Może on być również odprowadzany do sieci w przypadku tzw. instalacji on-grid lub magazynowany w akumulatorach w instalacjach typu off-grid.

 

Czy to się opłaca?

Od dnia 01.01.2016r. nowa ustawa o OZE zagwarantuje Państwu stałą, gwarantowaną i korzystną cenę odsprzedaży energii elektrycznej do sieci.
Uprawnienia te obejmą właścicieli najmniejszych instalacji OZE w przedziałach mocy do 3 kW i do 10 kW, uruchamianych po 1 stycznia 2016 r w ramach tzw. systemu taryf gwarantowanych.
Mikroinstalacje budowane na potrzeby domów (prosumenckie) o mocy do 10 kW otrzymają możliwość sprzedaży nadwyżek energii po taryfach gwarantowanych w wysokości 0,75 zł / kWh dla instalacji o mocy do 3 kW oraz 0,65 zł / kWh dla instalacji o mocy 3-10 kW. Ze stawek tych korzystać mogą zarówno osoby fizyczne (bez konieczności zakładania działalności gospodarczej) jak i firmy (bez konieczności uzyskiwania koncesji).
Szacunkowy okres zwrotu instalacji to ok. 8 lat. W przypadku instalacji dotowanych okres ten skraca się do ok. 5-6 lat.
Dodatkowo, na korzyść systemu fotowoltaicznego przemawia fakt, że nie wymaga on żadnej obsługi ani nakładów finansowych na utrzymanie. Standardowa gwarancja na moduły fotowoltaiczne wynosi 25 lat!

 

Ile to kosztuje?

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą standardowych instalacji fotowoltaicznych. Każda wycena sporządzana jest indywidualnie.

cenniki instalacji fotowoltaicznych

 

cenniki instalacji fotowoltaicznych

A jak to wszystko załatwić?

W typowej instalacji prosumenckiej wielkość systemu dopasowana jest do zużycia energii, a jego moc nominalna nie jest większa niż przydział mocy do danego budynku. Nie ma więc konieczności występowania do zakładu energetycznego o warunki przyłączeniowe, lecz formalności załatwiane są w ramach uproszczonej procedury.
Wystarczy więc określić faktyczne zapotrzebowanie na energię. Następnie wybrać firmę, która wykona system fotowoltaiczny. Jeżeli w danym regionie istnieje możliwość skorzystania z dotacji, na tym etapie należy złożyć wniosek o dotację. Po zainstalowaniu systemu fotowoltaicznego, należy instalację zgłosić do zakładu energetycznego (wypełnić i dostarczyć odpowiedni formularz, np. druk ZM w Tauronie). Po zweryfikowaniu dokumentacji zakład energetyczny dokonuje montażu systemów pomiarowych oraz zabezpieczających oraz przygotowuje do podpisania odpowiednie dokumenty.

 

Skąd wziąć pieniądze?

W przypadku instalacji fotowoltaicznych środki własne można uzupełnić dofinansowaniem. Można to zrobić korzystając np. ze środków projektu realizowanego przez Gminę, zgłaszając się z do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub Banku, będącego operatorem programu PROSUMENT. W przypadku rolników korzystne formy pomocy oferuje np. ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020