INERGIS Energia OZE w ramach projektu „Czysta Energia blisko Krakowa” :

Energia OZE w ramach projektu „Czysta Energia blisko Krakowa”

Informujemy, że w dniu 11 marca 2020 r. firma INERGIS S.A. podpisała umowę na realizację zadania pn.: „DOSTAWA I MONTAŻ JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII Z OZE W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA ENERGIA BLISKO KRAKOWA”.

Projekt pod nazwą „Czysta Energia Blisko Krakowa”  realizowany jest przez pięć Partnerskich Gmin Powiatu Krakowskiego: Czernichów, Liszki, Skawinę, Świątniki Górne oraz Zabierzów. Liderem projektu jest stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa. 

Przedmiotem projektu jest kupno oraz montaż jednostek wytwarzających energię cieplną i elektryczną wykorzystujących odnawialne źródła energii, tj.: układów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a także pieców na biomasę. Urządzenia te, w ramach realizacji projektu, będą montowane w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej na terenie Gmin Partnerskich. Realizacja projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa” przyczyni się do wyeliminowania, bądź zmniejszenia pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez budynki jednorodzinne lub budynki użyteczności publicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 28 437 011,97 PLN. Instytucja Zarządzająca RPO WM na realizację projektu przyznała dofinansowanie w kwocie 15 294 014,35 PLN.

Wszystkie informacje dotyczące tej realizacji:

https://bliskokrakowa.inergis.pl/