Inżynier Budowy

Miejsce pracy: RZESZÓW

Zakres obowiązków:

 • kontrola jakości, terminowości, stanu zaawansowania realizowanych robót budowlanych (instalacji fotowoltaicznych) zgodnie z zapisami umowy, projektem oraz przyjętym harmonogramem,
 • wykonywanie obmiarów robót oraz przygotowywanie zamówień,
 • dokonywanie uzgodnień z dostawcami i podwykonawcami w zakresie zamawiania niezbędnych materiałów i usług budowlanych,
 • rozliczanie wykonanych robót i dostaw z podwykonawcami,
 • uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i projektowych,
 • przygotowanie raportów o stanie zaawansowania prac,
 • udział w przygotowywaniu dokumentacji powykonawczej,
 • współpraca z podwykonawcami i dostawcami,
 • dbałość o przestrzeganie procedur bhp,
 • nadzór nad pracownikami firmy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe: inżynieria środowiska lub elektroenergetyka, elektrotechnika
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie instalacji fotowoltaiki lub kolektorów słonecznych
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami: sanitarne lub elektryczne – mile widziane
 • prawo jazdy kat. B
 • dokładność i pracowitość,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność współpracy w zespole
 • możliwe delegacje

Oferujemy: 

 • pracę w stabilnej, istniejącej od 1988r. firmie instalacyjno-budowlanej,
 • współpracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą firmy
 • możliwość rozwoju i zdobycia uprawnień budowlanych,
 • uzgodniona forma zatrudnienia,
 • wynagrodzenie terminowo wypłacane,