INERGIS S.A.

ul. Kisielewskiego 18/28 B
42- 215 Częstochowa

tel. +48 34 366 91 18
fax +48 34 366 91 13
biuro@inergis.pl

BDO 000294074

ODDZIAŁ POŁUDNIE

BIURO SKAWINA
32-050 Skawina, ul. Torowa 16C
tel. 505 193 011, 505 193 029
biuro2@inergis.pl

Serwis Rzeszów
tel. 797 586 578
serwis.rof@inergis.pl

Dział Serwisu Częstochowa:
tel. 505 193 020
tel. +48 34 372 18 35
e-mail: serwis@inergis.pl
Dział Projektowy:
tel. 506 195 145
tel. +48 34 369 50 78
e-mail: oferty@inergis.pl
Dział Realizacji:
tel. 505 193 015
tel. +48 34 369 50 71
e-mail: realizacja@inergis.pl
Dział Handlu i Logistyki:
tel. 505 193 013
tel. +48 34 372 18 36
e-mail: handel@inergis.pl
NIP: 573-02-07-319
Regon: 002751495
KRS 0000387233

Kontakt

Hauptverwaltung

Wachelka INERGIS S.A.
Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa

Tel. +48 34 366 91 18
Fax +48 34 366 91 13
biuro@inergis.pl
www.inergis.pl

 

USt-IdNr. PL5730207319
REGON (Gewerbeanmeldungsnummer) 002751495
KRS (Landes-Gerichtsregister) 0000387233

 

Großhandlung

Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa

Tel. +48 34 372 18 36
Fax +48 34 325 78 11

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwisko

Adres email

Telefon

Temat

Treść wiadomości

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INERGIS S.A. z siedzibą w Częstochowie (42-215) ul. Kisielewskiego 18/28B, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000387233, posiadają NIP 5730207319 i REGON 002751495.
  2. Kontakt w sprawie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych – biuro@inergis.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu handlowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowiącej samoistną przesłankę legalizującą przetwarzanie danych – usprawiedliwiony interes administratora danych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty będące bezpośrednio zaangażowane w kontakt.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia informacji zwrotnej do wiadomości wysłanej po przez formularz kontaktowy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu ich dalszego przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.