Inergis Kierownik Budowy branży elektrycznej

Kierownik Budowy branży elektrycznej

Miejsce pracy: Częstochowa

Zakres obowiązków:

 • organizacja oraz nadzór nad robotami w zakresie elektrycznym w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogram,
 • weryfikowanie dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań; wybieranie optymalnego wariantu realizacji robót branży elektrycznej i uzgadnianie z zamawiającym zamiennych rozwiązań,
 • wsparcie techniczne dla działu projektowo-kosztorysowego w zakresie kosztorysowania i projektowania branży elektrycznej,
 • dokonywanie uzgodnień z dostawcami i podwykonawcami w zakresie zamawiania niezbędnych materiałów i usług budowlanych,
 • nadzorowanie i rozliczanie wykonywanych prac przez podwykonawców,
 • uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i projektowych,
 • dbałość o przestrzeganie procedur bhp,
 • nadzór nad pracownikami firmy.
 • współpraca z działem Kosztorysowym i działem Zaopatrzenia

Wymagania:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej
 • doświadczenie w kierowaniu robotami branżowymi,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w zakresie instalacji fotowoltaicznych; doświadczenie w procesie ofertowania lub posiadanie uprawnień projektowych
 • wysoka samodzielność oraz komunikatywność,
 • posiadane prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność współpracy w zespole,

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej, istniejącej od 1988r. firmie instalacyjno-budowlanej,
 • możliwość rozwoju,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub inna uzgodniona forma,


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

CV proszę przesłać na adres: rekrutacja@inergis.pl z dopiskiem „Kierownik Budowy branży elektrycznej”

CV powinno zawierać klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez INERGIS S.A. z siedzibą w Częstochowie, w celu przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji.

Przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INERGIS S.A. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat. Przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

 Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.