Pompa ciepła to urządzenie grzewcze, które pozyskuje energię ze środowiska – z gruntu, z wody lub z powietrza.  Nie mamy w związku z tym do czynienia z ubocznymi efektami spalania.

W pompie ciepła zachodzą procesy termodynamiczne, które umożliwiają przetworzenie energii pierwotnej – czyli takiej pobranej z przyrody – i dostarczenie jej do wybranej instalacji grzewczej.

Pompa ciepła nie wymaga wydzielenia osobnego pomieszczenia, nie są również (w przypadku nowego

budynku) ponoszone dodatkowe koszty związane z budową komina.

Pompa ciepła współpracująca z instalacją fotowoltaiczną to najlepiej zbilansowane rozwiązanie

 – dla domu,  – biznesu, – gospodarstwa rolnego.

Instalacja zapewnia:

–  w pełni niezależne ogrzewanie,

– ciepła wodę użytkową,

– prąd na potrzeby obiektu i jego terenu

– dom przyjazny środowisku

– niskie koszty eksploatacji

Jak to działa?

Pompa ciepła wraz z niezbędnymi elementami instalacji do jej działania pozwoli ogrzać budynek zimą oraz dostarczy ciepłą wodę użytkową. Panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu lub na gruncie wyprodukują prąd, niezbędny do działania urządzenia oraz na potrzeby domu. Dzięki temu użytkowanie pompy ciepła nie będzie nic kosztować. Nadwyżkę wytworzonej energii elektrycznej można przekazać do sieci dystrybucyjnej operatora energetycznego. Umożliwi to zamontowany licznik dwukierunkowy pozwalający rozliczyć ilość energii elektrycznej oddawanej i pobieranej z sieci. W okresie zimy, kiedy instalacja fotowoltaiczna pracuje słabiej, nadwyżki energii wyprodukowanej latem można odebrać od operatora. Dzięki temu rozwiązaniu oszczędzisz pieniądze i Swój czas, a zyskasz źródło odnawialnej energii, które będzie służyć bezawaryjnie przez wiele lat.

Firma Inergis S.A od ponad 33 lat działa w branży budowlano-instalacyjnej i wyspecjalizowała się  w instalacjach Odnawialnych Źródeł Energii zapewniając swoim klientom zbilansowane, dopasowane do ich potrzeb innowacyjne rozwiązania od projektu do montażu, gwarantując pełny serwis urządzeń.

Pomagamy również pozyskać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

Możliwość uzyskania dotacji w wysokości 18.500 PLN. (pompa ciepła powietrze-woda + fotowoltaika)